119/20/2000: Sistema d'Informació Hospitalària d'Ajuda a l'Adaptació de Pesos Relatius als GRD
 
Ampliació d’un sistema informàtic d’hospitalització amb tècniques de càlcul de costos basats en GRD, càlcul de costos reals per pacient, ajust de pesos relatius als GRD i comparatives pressupostàries amb possibilitat d’estudis parcials i marginals per tipus de pacient, tractaments i estructura sanitària.
El sistema serà emprat en l’estudi de desviacions pressupostaries dins de l’hospital involucrat i d’altres hospitals interessats i per l’estudi de l’adaptació dels pesos relatius als GRD.
El treball parteix de la hipòtesi que l’assignació de pesos als GRD varia en funció del moment, dels avanços mèdics i farmacològics, de la situació socisanitària de la població que s’estudia i d’altres aspectes variables. Un estudi dels pesos relatius als GRD és doncs d’una utilitat limitada en el temps. Alternativament, és possible construir un sistema variable i adaptable a la realitat anual del sistema sanitari i, fins i tot, construir diversos sistemes de pesos relatius d’acord amb les diferents regions geogràfiques i demogràfiques del que es vulgui analitzar en cada moment.
Per fer-ho es proposa un sistema informàtic que unifica aspectes de tractament de les dades (sistema d’informació), visualització gràfica de les dades, estudi de costos i aplicació de tècniques avançades d’anàlisi de dades per trobar patrons de comportament dels pacients i detectar desviaments monetaris i les seves causes.