Objectiu 1. Establiment dels criteris d’anàlisi de costos útils des del punt de vista sanitari, administratiu i de gestió pública amb la finalitat de facilitar la feina de metges, gerents i serveis públics.
Objectiu 2. Recollida de dades mèdiques d’ingressos per GRD. Enumeració de tots els GRD tractats a l’hospital pilot amb un nombre de casos representatiu. Integració amb dades de costos reals.
Objectiu 3. Extensió d’un sistema informàtic no comercial desenvolupat per l’equip informàtic del projecte amb els criteris de costos esmentats a l’apartat 1 i extensió amb mètodes d’anàlisi de costos reals, costos per GRD i costos comparats.
Objectiu 4. Valoració dels costos per GRD, costos reals i comparació per diversos anys amb les dades de l’hospital pilot.
Objectiu 5. Publicació dels resultats obtinguts a la valoració anterior.
Objectiu 6. Cerca de l’interès de centres hospitalaris catalans i espanyols alternatius. Aplicació del sistema i anàlisi de costos en aquests centres.
Objectiu 7. Comparativa de comportaments, costos i efectivitats entre centres.
Objectiu 8. Publicació dels resultats obtinguts de la comparativa.
Objectiu 9. Presentació del sistema informàtic al Servei Català de la Salut.
Objectiu 10. Proposta d’un sistema general adaptable d’anàlisi de costos i efectivitats en l’entorn sanitari, que sigui d’utilitat a caps de servei, gerència i institucions sanitàries.
RESULTATS
  1. un sistema integrat de recollida de dades mèdiques de pacients amb mecanismes de recollida de costos reals.
  2. un sistema d’anàlisi de costos/efectivitat basat en els GRD, amb adaptació de pesos a la realitat del centre (o grups de centres) i comparativa amb GRD teòrics.
  3. unes conclusions sobre l’estudi del cost/efectivitat d’un hospital pilot i extensió a d’altres centres sanitaris en contacte al llarg del projecte.
  4. una o dues publicacions en mitjans de nomenada qualitat científica.

  5. l’establiment les bases per elaborar un software prototipus que sigui d’interès per als organismes de la sanitat pública.
IMPACTE POTENCIAL
  1. Sobre els centres sanitaris: els caps de servei podran fer servir el sistema informàtic per adaptar les seves actuacions i detectar fugues de diners per mal us dels seus recursos, els gerents seran capaços de fer anàlisis més acurats sobre la situació del seu centre d’una forma fàcil.
  2. Sobre els organismes públics de la sanitat: amb el sistema es disposarà d’un mecanisme de comparació de costos, comportaments i efectivitats dels centres sanitaris, així com realitzar estudis sobre l’especialització de centres d’acord amb les seves efectivitats.

  3. Sobre els mitjans de comunicació: el sistema informàtic sobre el qual s’amplien les funcionalitats d’anàlisis de costos i efectivitats ja han estat publicats al Diario Médico i altres publicacions científiques i mèdiques. S’espera que el sistema informàtic final amb anàlisi de costos també aparegui a la premsa especialitzada.