TASQUES
T1. Gestió del projecte
T2. Adquisició de Dades
T3. Definició de Mètodes d'Estudi de Costos
T4. Cerca d'Interessos
T5. Adaptació del Sistema d'Informació a l'Anàlisi de Costos
T6. Estudi de Costos
T7. Publicació de Resultats
TEMPORITZACIÓ
29 maig 2001 : Trobada amb Marta Aymerich (AATM). Interés en separar costos assistencials i costos de recerca.
16 juliol 2001: Trobada amb Alicia Granados (ICS).
15 setembre 2001: Inici del projecte
 
mes T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
tasques realitzades
setembre 2001


signatura del contracte (vicerectora+responsable del projecte) INICI
octubre 2001


signatura del contracte (AATM)
novembre 2001desembre 2001gener 2002febrer 2002


Contractació Becari a Temps parcial (David Pi)
18/02: reunió amb
Gerència HJXXIII (gerent, cap informàtica, equip proj.)
21/02: 1ª reunió treball (Dra.Olona, Dr. Riaño, Vilar): def. costs hosp. + GRD
27/02: 2ª reunió treball (Dra. Olona, Dr. Riaño): presentació idees, selecció de GRDs més significatius, redefinició entrada de dades, etc.
Pendent reunió amb Cap d'Economia del JXXIII
març 2002


14/03: reunió amb Servei Economia HJXXIII (Pep Marimón), presentació projecte, obtenció vist-i-plau utilització dades econòmiques de l'hospital.
abril 2002


Contractació Becari a Temps parcial (Ferran Borrell)
03/04: Elaboració primera memòria del projecte.
maig 2002


27/05: Obtenció dades econòmiques de costos del punt del servei d'economia.
juny 2002


04/06-07/06: presentació del treball "The study of medical costs with intelligent information systems " en 15th IEEE Symposium on Computer Based Medical Systems.
juliol 2002


19/07: Primer contacte amb ICO per poder treballar amb les seves dades.
24/07:
Obtenció dades mèdiques dels episodis dels malalts atesos al 2000.
25/07: Plantejament del disseny al David Pi, qui comença la programació.
26/07: Trobada a l'AATM amb Dr. Joan Pons i Dra. Marta Aymerich. Presentació del projecte.
agost 2002


VACANCES
29/08: Primera versió prototipus integrat d'anàlisi de costos hospitalaris (lectura dades).
setembre 2002


Fi contracte Becari Ferran Borrell
octubre 2002


Programació del sistema de còmput de durada de l'estada per diagnòstic principal.
novembre 2002


Programació del sistema d'introducció dels costos indirectes. I anàlisi del format de sortida del document resultat de l'anàlisi de costos. Introducció dels medicaments com a components del cost.
desembre 2002gener 2003


Plantejament problemàtica del format de dades. Cal saber els costos per procediment.
febrer 2003març 2003


10/03: Compra Ordinador Sobretaula Comelta P4 -2,4GHz (becari)
10/03: Compra Portàtil Toshiba Satellite 2450-101 P4 2,6GHz (promoció)

abril 2003maig 2003


Trobada amb personal hospital (Jordi Moix) per obtenir la taula costos per procediment i les dades dels episodis en el format final correcte: anys 2000, 2001 i 2002.
abril 2003


Trobada amb personal hospital (Montse Olona) per obtenir la taula de repartició de costos indirectes per cadascún dels diagnostics estudiats.Obtenció dels costos per GRD d'aquests diagnòstics pels anys 2000, 2001 i 2002.
juny 2003


Remodelació del sistema informàtic per incorporar grafs: CCostos V2.0
juliol 2003


Elaboració informe de la segona anualitat
agost 2003


VACANCES
setembre 2003


Reunió amb els metges per detallar els darrers estudis i interpretacions mèdiques. Instal·lació de CCostos als ordinadors de l'Hospital Joan XXIII. Canvis a l'informe de la segona anualitat. Elaboració anexe tècnic.
octubre 2003Envio informe 2a anualitat i anexe tècnic a l'AATM. Procés d'avaluació. Repas aspectes tècnics de CCostos v2.0 (elaboració de banc de dades controlades per poder fer proves).
novembre 2003Estudi de les implicacions mèdiques.
desembre 2003Elaboració document final AATM. Presentació del document final. Presentació de CCostos a la direcció de l'Hospital Joan XXIII i a l'AATM.