Teaching
Past Subjects
Rep. i Eng. del Coneixement - Knowledge Representation and Engineering
Gestió del Coneixement (i Mineria de Dades) -Knowledge Management (and Data Mining) (pdf, pdf)
Software Architectures
Models Abstractes de Càlcul - Computation and Complexity Theories (pdf)
Enginyeria del Software I  - Software Engineering (pdf)
Estructures de Dades - Data Structures
Sistemes Informàtics I - Computer Systems
Programació Concurrent - Concurrent Programming
Programació (electrònica industrial) - Programming
Intel·ligència Artificial II - Artificial Intelligence II
Introducció a la Programació
Metodologia de la Programació
Mètodes i Tècniques per a la Intel.ligència Artificial
Programació I - Programming
Introducció a les Bases de Dades - Introduction to DB

Projecte Final de Carrera - Final Year Projects Coordinator
SOCRATES- ERASMUS Coordinator (Computer Science)
YEARS: 2012-2015
YEARS: 94-02, 05-12
YEARS: 2014
YEARS: 04-05, 06-12
YEARS: 98-04,06-12
YEARS: 11-12
YEARS: 98-04

YEARS: 92-97

YEARS: 95-97
YEARS: 00-02
YEARS: 92, 93
YEARS: 93, 94
YEARS: 96
YEARS: 01
YEARS: 99, 00

YEARS: 94-01
YEARS: 96-02

Courses and Seminars


Seminari de Lisp - Lisp Seminar in Catalan
Introducción al Data Mining - DM Tutorial in Spanish
Introduction to Data Mining - DM Tutorial in English
Introduction to Multiagent Systems in English
Knowledge Management in English
Disseny d'Aplicacions - Application Design
YEARS: 93, 96, 99
YEARS: 99 (Tekniker)
YEARS: 00 (Univ. of Paisley)
YEARS: 02 (Univ. of Maribor), 03 (Czech Tech. Univ. Prague)
YEARS: 03 (Univ. of Maribor)
YEARS: 01 ( MSI )


Selected Student Final Year Projects and Master Thesis


YEAR
STUDENT'S NAME
FYP/MT
TITLE
MARK
1995
1995
1998
1998
1999
Xavier Drudis Ferran
Aïda Valls Mateu
Enrique de la Torre Sánchez
Nestor González Martínez
Marcos Antonio de Gea Vidal
FYP
FYP
FYP
FYP
FYP
Shiva: model per a la representació de sistemes modulars concurrents
Sedàs: mòdul general de classificació de dominis poc estructurats
ESSAI: Un sistema difuso de representación e inferencia
Transformación de BC basadas en reglas de producción
Gestor de projectes fi de carrera
MH
MH
MH
10
10
2000
2000
2000
2000
2001
2002
2002
2002
2002

Pablo García Rué
Iván Alcón Vidal (University of Paisley)
David Rubíes Osés (University of Paisley)
Susana Prado García
Pedro Mayor de Frías
Ferrán Borrell Micola
David Pi Munté
Cèsar Garcia Pérez
Guillem Almiñana Cruz

FYP
FYP
FYP
FYP
FYP
FYP
FYP
FYP
FYP

Mòdul de tractament de matrius de dades
Agent development tools evaluation
Multi-agent systems communications protocol
Modelado del comp. hospitalario por diagnóstico para el estudio de costes y predicción.
Sistema Informàtic de protocolització bàsica de les Unitats de Treball Social als hospitals de l'ICS
Sistema Multiagent per al Control d'una Depuradora d'Aigües Residuals

Sistema informático de seguimiento de pacientes hospitalizados
Integració de dades estructurades i semi-estructurades I: Traducció
Integració de dades estructurades i semi-estructurades II: Consultes
8
10

10
MH
10
MH
8
10
10
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2005
Pablo García Rué
Aida Kamisalik (University of Maribor)
Joan Casals Alonso
Rosa Pujol Torres
Ioanis Aslanidis
Enrique de la Torre
Jordi Moix
Ales Plavcak
Robert Novak
Raúl Mateos
FYP
FYP
FYP
FYP
FYP
FYP
FYP
FYP
FYP
FYP

Sistema Telemàtic per a l'Ajuda de Pressa de Decisions en una Unitat de Cures Pal·liatives
GRID technology: study and application
Integració intel·ligent de Dades procedents de BD i de fitxers XML
Generació de protocols i guidelines clínics a partir de l'evidència mèdica
Statistical and relational analysis of medical diagnoses and procedures
Herramienta Case para el desarrollo de proyectos de software de control RTSA

Anàlisi de protocols en dispensació ambulatòria
GUI tool to edit and use computer-interpretable guidelines
White book about the field of computer-interpretable guidelines
Sistema de análisis de datos médicos según itinerarios y evoluciones
MH
10
10
10
10
9
10
9
10
9
2008
2008
2009
2010
Francis Real
Joan Albert López-Vallverdú
Cristina Romero
Pere Torres
MT
MT
FYP
FYP-EI
A study of Clinical Algorithms. Merging and Generation.
Background Knowledge to Improve Induction of Decision Structures in Medicine (CCIA Prize)
Ontology-Based Diagnosis and Personalization of Medical Knowledge
Ordered Decision Trees Induction
10
8,5
MH
9


PhD Students

Started
Student (PhD program)
Thesis Title
Finished
2014
Wilfrido Ortega
Aproximations in the Construction of Treatments and Formalization of Clinical Procedures for Patients with Multimorbidity


Francis Real
Use of Decision Tables to Model Assistance Knowledge to Train Medical Residents
2016

Aida Kamisalic  (Univ Maribor)
Acquiring Temporal Knowledge for Making Decisions in Medical Processes
2014

Joan Albert López-Vallverdú (URV)
Knowledge-Based Incremental Induction of Clinical Algorithms
2012

John A. Bohada (UPC)
Automatic Production and Integration of Knowledge to the Support of the Decision and Planning Activities in Medical-Clinical Diagnosis, Treatment, and Prognosis.
2012